14 maja 2014

Pluskwiak drapieżca rodem z Papui

Fot. Dorota Polaczek
Nie wszystkie pluskwiaki są drapieżne, ten akurat tak. A poznać to po długiej kłujce, którą stosuje do wysysania swych ofiar.

4 maja 2014

Trochę słów o lwie azjatyckim

Panthera leo persica / adult male
Te niesłychanie rzadkie koty żyją tylko w jednym małym zakątku Indii. Jest to jedyne miejsce występowania liczącej ledwo ponad 400 osobników populacji lwa azjatyckiego w dzikości na świecie. Przed wiekami występował licznie od obszarów starożytnej Persji, Mezopotamii i Babilonu, aż po subkontynent indyjski. Stąd też gatunek ten nazywany bywa zamiennie Lwem perskim.
Dziś jest to jeden z największych kotów Indii obok Tygrysa bengalskiego (Panthera tigris), Lamparta (Panthera pardus fusca),  Leoparda mglistego (Neofelis nebulosa) i Pantery śnieżnej Irbis (Panthera uncia). Główne cechy wyglądu odróżniające lwa perskiego od afrykańskiego to mniejsza grzywa oraz większa kita na ogonie.

Młode lwy azjatyckie (Panthera leo persica)

Sanktuarium Sasan Gir

Jest jedynym na świecie miejsce występowania wyjątkowo rzadkiego lwa azjatyckiego (Panthera leo persica). To właśnie z powodu lwa azjatyckiego Park ten jest uznawany za jedno z najważniejszych miejsc ochrony przyrody w Azji. Sasan Gir posiada niesłychanie bogaty ekosystem. Sklasyfikowano tutaj olbrzymią różnorodność flory i fauny, ponad 400 gatunków roślin i niemal 2,500 gatunków zwierząt w tym: 38 gatunków ssaków, około 300 gatunków ptaków, 37 gadów oraz ponad 2000 różnych insektów.

Panthera leo persica. Fot. Dorota Polaczek

Zapraszam Osoby zainteresowane wspólnym wyjazdem przyrodniczo - fotograficznym do "Dzikich Indii" do kontaktu.