31 marca 2014

Wspaniały nocny motyl

fot. Dorota Polaczek


19 marca 2014

Mgliste Keoladeo - wizyta w "ptasim raju"

Burunduk (Tamias sibiricus) czający się do skoku aby spłoszyć dudka (Upupa epops)

Park ten powstał w celu ochrony dzikich ptaków - obecnie nazywany jest "Ptasim Sanktuarium" -  zamieszkuje go na stałe lub przebywa w czasie migracji łącznie ponad 370 gatunków ptaków m.in dławigady indyjskie, żurawie, kleszczaki, marabuty, pelikany, ibisy i warzęchy jak również wiele gatunków ptaków drapieżnych. Można w nim spotkać również większe ssaki, jak jelenie Sambar i Axis, antylopy, szakale, jeżozwierze czy hieny pręgowane. 
Położenie- Indie/wschodni Rajastan.


stado nilgai (Boselaphus tragocamelus) - największych azjatyckich antylop przekraczające bagienne mokradła.


Kraska orientalna (Coracias benghalensis)


Pyton tygrysi (Python molurus) – jeden z największych gatunków pytonów świata.12 marca 2014

Wspaniały pasikonik

Copiphora gracilis