5 listopada 2015

Amazing ants from Borneo / Niesamowite mrówki z Borneo

Fish hook ant (Polyrhachis ypsilon)

Spiky ant (Echinopla sp.)

Ant from Borneo

Ant from Borneo