14 maja 2014

Pluskwiak drapieżca rodem z Papui

Fot. Dorota Polaczek
Nie wszystkie pluskwiaki są drapieżne, ten akurat tak. A poznać to po długiej kłujce, którą stosuje do wysysania swych ofiar.