13 grudnia 2013

Dławigad malajski

Dławigady to krewniacy naszych bocianów - należą do rodziny Ciconiidae.
Gniazdują kolonijnie w na terenach podmokłych i w zaroślach namorzynowych na drzewach. 
Ich pokarm stanowią głównie ryby, węże i żaby.
Wyróżniamy Dławigady malajskie, indyjskie, afrykańskie oraz amerykańskie.

Dławigad malajski (Mycteria cinerea) - fot. Dorota Polaczek
Do rodziny bocianowatych zaliczamy również podrodziny: bocianów i marabutów.